WHO doporučuje konzumaci méně než 2 gramů sodíku denně (1 lžička soli) jako preventivní opatření proti kardiovaskulárním nemocem, ale doposud neexistovala spolehlivá data, že tyto snížené hladiny zlepšují zdraví jedince. Navíc je toto doporučení založeno na individuálních datech z krátkodobých studií zaměřujících se na krevní tlak, chybí tedy přesvědčivá data spojující nízký příjem sodíku a snížený výskyt kardiovaskulárních příhod z větších studií.

V srpnu 2018 byla publikována v časopise Lancet velká mezinárodní studie, na níž se podíleli vědci z 21 zemí světa – studie sledovala 94.000 lidí ve věku 35-70 let v průměru 8 let. Ukázala, že pro valnou většinu jedinců konzumace sodíku nezvyšuje riziko kardiovaskulárních obtíží a infarktu vyjma komunit, ve kterých je průměrný příjem sodíku větší než 5 gramů za den (= 2,5 lžičky soli). Tento příjem překoná v rozvinutých zemích méně než 5% jedinců. A i u těchto lidí lze riziko zdravotních obtíží fakticky eliminovat zlepšením jejich jídelníčku doplněním ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, brambor a jiné stravy bohaté na draslík.

Čína byla jedinou zemí ve studii, kde 80% komunit konzumovalo více než 5 gramů sodíku denně, v jiných zemích se dávka pohybovala mezi 3 a 5 gramy (tj. 1,5-2,5 lžičky soli).

Hlavní kardiovaskulární problémy včetně úmrtí byly sníženy v komunitách se zvýšeným příjmem draslíku, který se nachází v ovoci, zelenině, mléčných výrobcích, ořeších a luštěninách. Nebyla získána žádná dostatečně přesvědčivá data potvrzující, že lidi s průměrným příjmem sodíku potřebují jeho hladinu snižovat pro prevenci srdečních nemocí a infarktu.

Do výzkumu byly zahrnuty tyto země: Kanada, Argentina, Bangladéš, Brazílie, Chile, Čína Kolumbie, Indie, Írán, Malajsie, Pákistán, Filipíny, Polsko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Švédsko, Tanzánie, Turecko, Spojené Arabské Emiráty a Zimbabwe.


REFERENCE

Mente A, O’Donnell M, Rangarajan S, McQueen M, Dagenais G, Wielgosz A, Lear S, Ah STL, Wei L, Diaz R, Avezum A, Lopez-Jaramillo P, Lanas F, Mony P, Szuba A, Iqbal R, Yusuf R, Mohammadifard N, Khatib R, Yusoff K, Ismail N, Gulec S, Rosengren A, Yusufali A, Kruger L, Tsolekile LP, Chifamba J, Dans A, Alhabib KF, Yeates K, Teo K, Yusuf S. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392(10146):496-506.

error: Content is protected !!