Barbora Tomalová

RNDr. Barbora Dvořáková Ph.D.

Svá studia jsem začala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci oborem Molekulární a buněčná biologie. Během studií mě začal velmi zajímat obor Imunologie a tak jsem se po absolvování bakalářského studia přesunula na Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity, kde jsem se začala v průběhu magisterského a následně i doktorského studia imunologii intenzivně věnovat. Momentálně působím na Mikrobiologickém ústavu v Praze Krči v Laboratoři nádorové imunologie a učím Reprodukční imunologii v rámci přednáškového cyklu Klinická imunologie na Karlově Univerzitě. Po narození dcery jsem se začala zabývat popularizací imunologie a vývoje zdraví dětí, vlivu kojení na zdraví dětí i matek, a další problematice týkající se péče o zdraví dětí a potažmo i dospělých.

Vzdělání

účast na sympoziích

error: Content is protected !!