Sekce Knihovna nabízí popularizační články shrnující výsledky vědeckých výzkumů na různá témata. Najdete zde informace o vývoji dětského imunitního systému, mateřském mléce, kojení a mýtů s těmito tématy spojených.

Sekce O zdraví a imunitě je věnovaná tématice vývoje lidského zdraví a imunitního systému. Dozvíte se zde postupně o tom, jak funguje lidské tělo a jeho systémy, kdy a jak vlastně vzniká imunitní systém a co vše jej ovlivňuje.

Sekce O Kojení a Mateřském mléce je věnovaná tématům spojeným s kojením, jeho zdravotním aspektům, informacím o vlastnostech mateřského mléka a jeho vlivu na zdraví dítěte i matky.

O mýtech a strašácích

Sekce O mýtech a strašácích se zaměřuje na časté mýty udržující se v našem povědomí již po dlouhou dobu. Budu se zde postupně zabývat  zdravotními tématy a strašáky, se kterými se lidé mohou ve svém životě setkávat.

error: Content is protected !!