Pít či nepít? Jaké je oficiální odborné stanovisko ohledně toho, jaké množství (a jestli vůbec nějaké) alkoholu je bezpečné konzumovat v těhotenství? Vědci a odborníci se nedokáží shodnout a tak stále zůstává doporučení, že pokud žena plánuje otěhotnět nebo je těhotná, nejbezpečnější je alkohol nepít vůbec, aby se rizika pro dítě omezila na minimum.


Rizika konzumace alkoholu v těhotenství

Pití alkoholu během těhotenství může vést k dlouhodobému poškození plodu. Čím větší množství alkoholu žena pije, tím větší je riziko poškození plodu. Pití alkoholu hlavně v prvním trimestru zvyšuje riziko potratu, předčasného porodu, nízké porodní váhy dítěte a může ovlivnit zdraví a vývoj dítě i po porodu.

První týdny těhotenství a celý první trimestr se vyznačují rapidním růstem plodu. Hlavní orgány, které se v tomto období vyvíjejí, jsou mozek, mícha a srdce. Ve 4. týdnu se k nim přidávají končetiny, oči a uši, v 6. týdnu pak zuby a patro (1). Vývoj těchto klíčových struktur tak může být konzumací alkoholu vážně ohrožen. Navíc mozek, tělo i orgány se vyvíjejí po celou dobu těhotenství – mohou tak být ovlivněny konzumací alkoholu v kterékoli fázi vývoje.


Jak to funguje

Pokud žena pije alkohol, přechází z její krve přes placentu do vyvíjejícího se plodu. Fetální játra jsou však jedním z posledních orgánů, který se vyvíjí – dozrávají až v nejpozdější fázi těhotenství. Plod nedokáže zpracovávat alkohol stejně rychle jako dospělý, setrvává v něm déle a navíc se alkohol nachází i v plodové vodě (2,3). Pokud je alkoholu příliš, může vážně ovlivnit vývoj plodu a v extrémních případech dochází ke vzniku fetálního alkoholového syndromu (FAS).

Pokud žena pije alkohol, přechází z její krve přes placentu do vyvíjejícího se plodu. Fetální játra jsou však jedním z posledních orgánů, který se vyvíjí – dozrávají až v nejpozdější fázi těhotenství. Plod nedokáže zpracovávat alkohol stejně rychle jako dospělý, setrvává v něm déle a navíc se alkohol nachází i v plodové vodě (2,3). Pokud je alkoholu příliš, může vážně ovlivnit vývoj plodu a v extrémních případech dochází ke vzniku fetálního alkoholového syndromu (FAS).


Fetální alkoholový syndrom

Těžké pití alkoholu během těhotenství může u dítěte způsobit závažné zdravotní problémy a vést až ke stavu zvanému fetální alkoholový syndrom (FAS) (4-7). Co si pod tímto pojmem představit? Dítě s FAS má většinou:

 • abnormální vzhled
 • zpomalený růst a růstové abnormality (např. malý vzrůst, nízká váha, malá hlava)
 • obličejové anomálie (např. oční abnormality a problémy s viděním)
 • potíže s učením, behaviorální problémy až mentální retardace (např. špatná koordinace, nízká inteligence, hyperaktivita, poruchy paměti, ztráta sluchu)

Pití alkoholu v menší míře nebo pití alkoholu ve velkém množství nárazově může být spojeno s lehčími formami FAS. Pokud žena zjistí, že je těhotná a během časného těhotenství pila alkohol, měla by se ho již vyvarovat.

FAS se většinou objevuje u těhotných, které denně vypijí více než 4 alkoholické drinky během prvního trimestru (lehčí symptomy FAS byly pozorovány u 2 vypitých drinků za den) (8) Zda a v jaké míře dochází k poškození plodu při pití méně než 2 drinků denně, případně 10 drinků za týden, není jasné (8, 9). Většina zdravotnických organizací však doporučuje kompletní abstinenci během prvního trimestru, kdy je plod nejnáchylnější, a omezení pití alkoholu i po zbytek těhotenství (1, 10-12). Např. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje ženám v plodném věku, které neberou antikoncepci, nepít alkohol vůbec (1).

Narodí-li se dítě bez zjevného problému, nemusí být nutně ještě vyhráno, protože ne všechny poruchy mohou být viditelné hned (např. poruchy vnitřních orgánů, schopnost kojit se, socializace v pozdějším věku) (5, 11).


Závěr

Neexistuje žádná „bezpečná míra“ ani „bezpečné období“ v těhotenství pro pití alkoholu. Fetální alkoholové poruchy jsou skupinou stavů, které se objevují u dítěte, jehož matka v těhotenství konzumovala pravidelně alkohol – nejzávažnější forma je fetální alkoholový syndrom (FAS). Děti trpící FAS mají vyšší riziko potíží ve škole, legálních problémů, vysoko-rizikového chování, potíží s alkoholem a drogami. Ne všechny děti vystavené alkoholu v těhotenství však budou mít defekty spojené s konzumací alkoholu – záleží na dávce alkoholu a jeho pravidelné konzumaci. Ne vždy se však tyto defekty projeví hned po porodu, zvláště pokud se jedná o intelektuální vady.


REFERENCE:

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): An Alcohol-free pregnancy is the best choice for your baby.
 2. Bhuvaneswar C. G., Chang G., Epstein L. A., Stern T. A. Alcohol Use During Pregnancy: Prevalence and Impact. The Journal of Clinical Psychiatry 2007; 9 (6): 455–460.
 3. Burd L., Blair J., Dropps K. Prenatal alcohol exposure, blood alcohol concentrations and alcohol elimination rates for the mother, fetus and newborn. Journal of Perinatology 2012; 32 (9): 652–659.
 4. Streissguth A.P., Sampson P.D., Barr H.M. Neurobehavioral dose-response effects of prenatal alcohol exposure in humans from infancy to adulthood. Ann NY Acad Sci 1989; 562: 145-58.
 5. Day N.L., Jasperse D., Richardson G. et al. Prenatal exposure to alcohol: effect of infant growth and morphologic characteristics. Pediatrics 1989; 84 (3): 536-41.
 6. Grant W.M. Toxicology of the Eye. 3rd ed. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher, 1986, p.57.
 7. Bingham E., Cohrssen B., Powell C.H. Patty’s Toxicology, Volumes 1-9. 5th ed. John Wiley & Sons. New York, 2001, V6 p. 394.
 8. Yaffe, Sumner J. Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. p. 527.
 9. Henderson J., Gray R., Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2007; 114 (3): 243–252.
 10. Williams J.F., Smith V.C. Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Pediatrics 2015. 136 (5): e1395–e1406.
 11. World Health Organisation (WHO): Framework for alcohol policy in the WHO European Region.
 12. National Health Service (NHS) UK: Drinking in pregnancy guidance.
error: Content is protected !!