Řada výzkumů ukazuje, že nekojení a předčasné ukončení kojení je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku diabetu, dyslipidemie, metabolického syndromu a kardiovaskulárních onemocnění u žen. Studie z ledna 2018 přináší informace o tom, že ženy, které kojily více dětí a po delší časové úseky, výrazně méně ohrožuje po menopauze hypertenze (vysoký krevní tlak). Toto pozorování se ovšem nepotvrdilo u obézních žen.

Studie se účastnilo 3119 nekuřaček po menopauze ve věku nad 50 let. Čím více dětí ženy kojily a čím delší dobu, tím nižší u nich bylo riziko vzniku hypertenze. Stupeň obezity a inzulínová rezistence tento efekt oslabovala. Matky 5-11 kojených dětí měly až o 51% nižší riziko hypertenze v porovnánís ženami s jedním nebo žádným dítětem. Období kojení trvající 96-324 měsíců vedlo k 45% nižšímu riziku hypertenze.


REFERENCE

Originální článek: Sangshin Park,Nam-Kyong Choi. Breastfeeding and Maternal Hypertension. American Journal of Hypertension, 2018; DOI: 10.1093/ajh/hpx219

error: Content is protected !!