Košík

Studie z University of Waterloo popisuje, jak mohou lidé využít kreslení pro zapamatování nových informací i přesto, že kreslit neumí. Zdá se totiž, že vizuální cvičení nebo pasivní pohled na obrázky je lepší k udržení různých druhů nových informací než psaní poznámek. Tato metoda funguje napříč populacemi a mohla by být především užitečná k podpoření paměti starších lidí trpících např. demencí. Zhoršení paměťových funkcí provází stárnoucí lidi díky ochabování kritických mozkových struktur starajících se o paměť (tj. hippocampus a přední laloky). Oproti tomu regiony zpracovávající vizuoprostorové vjemy zůstávají v průběhu stárnutí (nebo při demenci) většinou zachovány. Kreslení je tedy velice vhodným nástrojem pro lidi s kognitivními poruchami zasahujícími paměťové funkce, jelikož využívá ty oblasti mozku, které si zachovaly své schopnosti. Výsledky studie tak mají potenciální využití v terapeutických postupech.


REFERENCE

Originální článek: Meade M.E., Wammes J.D., Fernandes M.A. Drawing as an Encoding Tool: Memorial Benefits in Younger and Older Adults. Exp Aging Res 2018;44(5):369-396.

error: Content is protected !!