Podle nového modelu organizace emocí v mozku by mohla být pro cca 50% populace léčba nejznámějších mentálních zdravotních problémů neefektivní nebo dokonce škodlivá. Od 70.tých let minulého století bylo publikováno stovky studií naznačujících, že každá mozková hemisféra je domovem specifického typu emocí. Emoce spojené s interakcí s okolním světem (např. radost, pýcha, zloba) přebývají v levé části mozku, zatímco emoce spojené s vyhýbáním se (např. nechuť, strach) se nacházejí v části pravé. Tyto studie byly ovšem zaměřeny takřka výhradně na pravoruké jedince. Podle profesora Daniela Casasanta jsme tak dostali pokřivený náhled na to, jak emoce v mozku fungují. Zmíněný model totiž u levorukých lidí funguje právě zcela obráceně. Casasanto ve své nové studii naznačuje, že jejich emoce jako jsou např. pozornost nebo odhodlanost se nachází v pravé části mozku. Dokonce jde ve svých tvrzeních ještě dále: lokalizace lidského neurálního systému pro emoce závisí na tom, zda jsme levorucí, pravorucí nebo někde na pomezí.

Podle nové teorie zvané „sword and shield hypothesis“ (hypotéza meče a štítu) způsob, jakým našima rukama provádíme akce, určuje, jak jsou v našem mozku organizované emoce. Šermíři drží své meče při útoku na nepřítele ve své dominantní ruce (kontaktní akce) a zvedají své štíty k odražení útoku svou nedominantní rukou (úhybná akce). Výsledky studie ukazují, že kontaktní emoce závisí na mozkové hemisféře, která kontroluje dominantní „ruku s mečem“, a úhybné emoce na hemisféře kontrolující nedominantní „ruku se štítem“.

Práce má dopad na současnou léčbu úzkosti a deprese zvanou nervová terapie. Podobně jako technika užitá ve studii a schválená Americkým Úřadem pro Kontrolu Potravin a Léčiv (FDA), nervová terapie zahrnuje jemnou elektrickou nebo magnetickou stimulaci levé části mozku pro podporu emocí spojených s kontaktním chováním. Casasantova práce však naznačuje, že léčba by mohla být škodlivá pro levoruké pacienty. Stimulace levé části jejich mozku by mohla snížit kontaktní emoce a zhoršit tak jejich stav.

„Protože mnoho lidí není ani striktně pravo- ani levorukých, stimulace pro ně nebude mít žádný účinek, protože jejich kontaktní emoce jsou rozloženy rovnoměrně napříč hemisférami. To naznačuje, že striktní praváci by měli podstoupit normální léčbu, ovšem představují pouze 50% populace. Striktní leváci by měli obdržet opačnou léčbu a lidé nevyhranění by tuto léčbu neměli podstupovat vůbec.“

prof David Casasanto

Nicméně Casasanto upozorňuje, že jeho studie byla dělána na zdravých jedincích a je třeba rozšířit daná pozorování a experimenty na klinické pacienty.


REFERENCE

Originální článek: Geoffrey Brookshire, Daniel Casasanto. Approach motivation in human cerebral cortex. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2018; 373 (1752): 20170141 DOI: 10.1098/rstb.2017.0141

Anglické shrnutí: Cornell University. “Why being left-handed matters for mental health treatment.” ScienceDaily.

error: Content is protected !!