Košík

Věděli jste, že hladiny složek v mateřském mléce se mění v průběhu dne a výrazně ovlivňují spánek a spánkový cyklus dětí?

Mateřské mléko obsahuje různé složky, mimo jiné také tzv. nukleotidy (stavební kameny nukleových kyselin a složených enzymů), jejichž hladiny se dynamicky mění. Tyto nukleotidy mají velmi důležitou roli v regulaci spánku, protože svou aktivitou povzbuzují/relaxují nervový systém. Vědci ve studii publikované v roce 2009 v časopise Nutritional Neuroscience analyzovali vzorky mateřského mléka získané od 30 žen v průběhu 24-hodinového intervalu (6-8 sbíraných vzorků běhen 1 dne od 1 ženy) a studovali rytmicitu jednotlivých nukleotidů.

Zjistilo se, že 4 z nich (konkrétně 5’AMP, 5’GMP, 5’CMP a 5’IMP) mají výrazné cirkadiánní rytmy. Maximum hladin 5’AMP a 5’GMP nastává v noci (v období mezi 20:00 a 8:00), maximum hladin 5’CMP a 5’IMP nastává přes den. Zatímco další z nukleotidů přítomných v mateřském mléce, 5’UMP, nevykazoval jasný cirkadiánní rytmus, jeho hladiny se v noci zvyšovaly. Z výsledků se tedy dá říci, že zvýšení nočních hladin 5’AMP, 5’GMP a 5’UMP by mohlo být zapojeno do navození nočních hypnotických účinků mateřského mléka na dítě.

Vědci studii uzavírají s tím, že mateřské mléko silně ovlivňuje aktivitu/spánek u dětí změnou svého složení v průběhu denního cyklu. Ve dne obsahuje látky, které probouzejí u dětí aktivitu, v noci naopak látky tlumící, které pomáhají dětem usnout. Je tedy velice důležité, aby děti pily mateřské mléko přesně v té době, kdy pro ně bylo matčiným prsem vyprodukováno. Vědci uvádějí, že je chyba odstříkat mateřské mléko v nějakou dobu, uskladnit ho a dát dítěti vypít v dobu zcela jinou. Pokud děti pijí např. mateřské mléko vyprodukované přes den v průběhu noci, je to jako kdybyste si na spaní dali jedno malé espreso…


REFERENCE

Sánchez et al. The possible role of human milk nucleotides as sleep inducers. Nutritional Neuroscience, 2009; 12 (1): 2 DOI: 10.1179/147683009X388922

error: Content is protected !!