V červnu 2018 spatřila světlo světa první studie využívající neinvazivní technologii pro detekci širokého spektra fetálních genetických abnormalit již v časných stádiích těhotenství.

Biochemičtí inženýři Dr. Marnie Winter a Prof. Benjamin Thierry z UniSA’s Future Industries Institute (FII) a z ARC Centre of Excellence in Convergent Bio-Nano Science and Technology (CBNS) jsou součástí týmu, kterému se podařilo izolovat buňky plodu z krve matky a postarat se tak o posun v genetickém testování vývoje plodu. Již od cca 5. týdne těhotenství lze v matčině krvi nalézt buňky plodu pocházející z placenty. Za použití moderní technologie popsané autralskými vědci lze tyto buňky izolovat z matčiny krve a použít je pro genetickou analýzu. Tyto buňky jsou velice vzácné – je jich zhruba 1 na milion buněk matčiných.

Vědci z UniSA spolupracující s Dr. Majid Warkiani z University of Technology Sydney a se specialisty z Women’s and Children’s Hospital, SA Pathology and Repromed upravili zařízení původně vyvinuté pro izolaci nádorových buněk z krve nádorových pacientů. Tzv. Lab-on-a-chip (LOC) technologie spojuje laboratorní funkce na destičce (chipu) o velikosti od několika milimetrů po několik čtverečních centimetrů. Speciální design zařízení umožňuje vyšetřit velké objemy krve a přináší tak potenciální efektivní, levnou a rychlou metodu oddělení buněk plodu od krevních buněk matky.

Vědci doufají, že tato technologie povede ke vzniku nových neinvazivních prenatálních diagnostických testů schopných detekovat široké spektrum genetických abnormalit v časném stádiu těhotenství pouze z krevního vzorku. V současné době zahrnují prenatální diagnostické testy amniocentézu (odběr plodové vody) nebo choriocentézu (odběr choriových klků) – oba nesou riziko vyvolání potratu. Existují i testy založené na cirkulující fetální DNA, které umožňují odhalit např. Downův syndrom u plodu. Ty však mohou detekovat jen malé množství genetických abnormalit a nejsou vždy přesné. LOC technologie by mohla spolehlivě detekovat větší škálu abnormalit a poskytnout více informací jak rodinám, tak zdravotníkům.

V současné době spolupracují vědci s průmyslovými partnery a snaží se tuto technologii převést do podoby použitelné v rutinní klinické praxi pro budoucí využití u nízko a středně rizikových těhotenství.


REFERENCE

Originální článek: Marnie Winter, Tristan Hardy, Meysam Rezaei, Vy Nguyen, Deirdre Zander-Fox, Majid Ebrahimi Warkiani, Benjamin Thierry. Isolation of Circulating Fetal Trophoblasts Using Inertial Microfluidics for Noninvasive Prenatal Testing. Advanced Materials Technologies, 2018; 1800066 DOI: 10.1002/admt.201800066

Shrnutí v AJ: University of South Australia. “Blood sample breakthrough good news for pregnant women.” ScienceDaily.

error: Content is protected !!