Nová studie spojující optimismus s prodloužením doby života představuje shrnutí vědeckých výsledků získávaných po desetiletí. Vědci zjistili, že lidé žijící svůj život s větším optimismem mají větší šanci žít déle a dosáhnout výjimečné dlouhověkosti (tj. věku vyššího než 85 let). Optimismus je ve studii definován jako víra v příznivou budoucnost, kdy se budou dít dobré věci a vše dobře dopadne.

Zatímco dosavadní výzkum identifikoval mnoho rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost vzniku nemocí a předčasné smrti, mnohem méně je známo o pozitivních psychosociálních faktorech které podporují zdravé stárnutí.

Studie se účastnilo 69 744 žen a 1429 mužů. U obou skupin byla stanovena hladina optimistického chování a ve výsledcích byly zohledněny i zdravotní stav a životní styl účastníků. Ženy byly sledovány po dobu 10 let, zatímco muži po dobu 30 let. Když byly jednotlivci srovnáni na základě jejich původních hladin optimistického chování vědci zjistili, že většina optimistických mužů a žen vykazovala v průměru o 11-15% delší dobu života a měla o 50-70% větší šanci dosáhnout 85 let. Ná výsledky neměl vliv ani věk, vzdělání, chronické choroby, deprese, pití alkoholu, cvičení, strava nebo návštěvy primární péče.

Studie je první svého druhu a ukazuje, jak moc má psychika vliv na délku našeho života. Shrnuje, že optimismus je jedním s psychosociálních faktorů, které mají potenciál prodloužit lidský život. Mechanismus tohoto fenoménu není zatím znám, ale jiné studie naznačují, že optimističtější lidé mohou být schopni regulovat emoce a chování. Tím pádem se tedy mohou rychleji vzpamatovat ze stresových a obtížných situací než lidé méně optimistického ražení. Vědci take zvažují, že optimističtější lidé mají tendenci mít zdravější návyky jako je např. častější cvičení či vyhýbání se cigaretám, což samo o sobě má pozitivní vliv na zdraví.


REFERENCE

Lewina O. Lee, Peter James, Emily S. Zevon, Eric S. Kim, Claudia Trudel-Fitzgerald, Avron Spiro III, Francine Grodstein, and Laura D. Kubzansky. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. PNAS, 2019 DOI: 10.1073/pnas.1900712116

error: Content is protected !!