V nové studii z finské univerzity Tampere vědci ukazují, že nasálně podaný oxytocin ve streji posiluje u matek jednoletých dětí mozkové odpovědi na obrázky kojeneckých a dospělých tváří.


Oxytocin je hormon, který má důležitou roli v indukci porodu, laktace a pečovatelského chování savců. Vliv oxytocinu na vnímání  tváří, emocí, a dalších sociálních informací je intenzivně studován podáváním oxytocinu ve formě nasálního spreje. Studie ukázaly, že toto podání může zvýšit rozpoznání emocí a mozkovou aktivitu během vnímání tváří. Zdá se, že má oxytocin důležitou roli ve zpracovávání sociálních informací a udržování sociálních vazeb. Ačkoli někteří vědci věří, že v budoucnu může být oxytocin využit k překonání problémů jako je raná interakce rodič-dítě, doposud bylo málo publikací, které by testovaly efekty nasálně podaného oxytocinu u matek malých dětí.

Nová studie, které se účastnilo 52 finských matek jednoletých dětí, zkoumá, zda má takto podaný oxytocin efekt na neurální odpovědi na tváře. Mozkové odpovědi byly měřeny elektroencefalografií (EEG), která poskytuje  informace o časných stádiích vizuálního vnímání. Cílem studie bylo zjistit, zda je efekt oxytocinu silnější v odpovědi na kojenecké tváře, což výsledky jasně neprokázaly.

„Největší přínos studie bylo rozšířit experimentální výzkum oxytocinu na matky s malými dětmi, které byly vzácně zahrnovány do tohoto typu studií“

Mikko Peltola, University of Tampere,

„V budoucnu bude důležité provést výzkum s větším vzorkem aby se určilo jestli oxytocin specificky ovlivňuje senzitivitu na kojenecké signály, protože to je klíčový aspekt rodičovství“ říká profesor .

Kaija Puura, University of Tampere, Tampere University Hospital

REFERENCE

Originální článek: Mikko J. Peltola, Lane Strathearn, Kaija Puura. Oxytocin promotes face-sensitive neural responses to infant and adult faces in mothers. Psychoneuroendocrinology, 2018; DOI: 10.1016/j.psyneuen.2018.02.012

Anglické shrnutí: University of Tampere. “Oxytocin strengthens mothers’ neural responses to infant and adult faces.”
ScienceDaily. ScienceDaily, 26 February 2018.

error: Content is protected !!