Odhaduje se, že lidský mikrobiom se skládá z více než trilionu bakterií u jednoho člověka, s tím, že na každou jednu lidskou buňku vychází 10 mikrobiálních. Výzkum ukázal, že mikrobiom důležitou hraje roli v obezitě, alergiích, astmatu, diabetu, autoimunitních onemocněních, depresi a řadě nádorů.

Řada studií ukázala na přítomnost mikrobiální DNA v plodu. Stále však zůstávalo otázkou, zda tato DNA patří živým bakteriím a jak tyto bakterie souvisí s mateřskou mikrobiotou. Autoři studie publikované v březnu 2019 sledovali lidské a myší dyády matka-potomek ve snaze pochopit vztah mezi jejich mikrobiotou, lokalizovat bakterie v plodu a ukázat jejich životaschopnost. Bylo prokázáno, že i plod má vlastní střevní mikrobiom, resp. komunity bakterií, které mají vliv na vývoj imunitního systému plodu a na jeho metabolismus. Zmíněná studie zároveň potvrdila přenos mikrobiomu od matky. Vědci byli schopni detekovat mikroby v ústech a střevě lidských potomků již ve 24. týdnu těhotenství (u předčasně narozených dětí). Složení bakteriálního osídlení se však během těhotenství měnilo – uprostřed těhotenství se v plodu nacházely bakterie jiné než v pozdním těhotenství.

Tato zjištění otevírají nové možnosti potenciální intervence během těhotenství. Vědci nyní hledají způsoby jak podpořit vývoj fetálního imunitního systému a metabolismu stimulací mateřského mikrobiomu.

Naše studie prokazuje přenos komplexního mikrobiomu z matky do plodu během těhotenství. Svá zjištění jsme kromě metod DNA sekvenování, které byly využity v jiných studiích, potvrdili i mikroskopickými a kultivačními technikami. Vyřešili jsme tak desítky let trvající kontroverzi týkající se otázky existence fetálního mikrobiomu.

Prof. Patrik Seed, hlavní autor studie

REFERENCE

Originální článek: Noelle Younge, Jessica R. McCann, Julie Ballard, Catherine Plunkett, Suhail Akhtar, Félix Araújo-Pérez, Amy Murtha, Debra Brandon, Patrick C. Seed. Fetal exposure to the maternal microbiota in humans and mice. JCI Insight, 2019; 4 (19) DOI: 10.1172/jci.insight.127806

Shrnutí v AJ: Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago. “Even the fetus has gut bacteria: Findings point to potential to improve preemie growth and immune system during high risk pregnancy.” ScienceDaily.

error: Content is protected !!