Množství císařských řezů celosvětově roste a otázka, zda skutečně dochází k rozvratu přenosu žádoucí mikrobioty z matky na novorozence během císařského řezu a zda (a jak) to ovlivňuje fyziologický stav dítěte, je pokládána čím dál častěji. Vědci z University of Luxembourg identifikovali rozdíly v mikrobiomu vaginálně porozených (VD) dětí a dětí porozených císařským řezem (CS).

Děti se rodí sterilní a porod je tedy prvním kontaktem dítěte s bakteriálními populacemi, které jsou kritické pro jeho budoucí zdraví. Tyto bakterie osídlí jeho zažívací trakt, pokožku a sliznice dýchacího systému. Vědci dlouho tušili, že tato raná kolonizace je kritická pro budoucí zdraví jedince.

Analýza struktury a funkcí rané střevní mikrobiální komunity ukázala rozdíly mezi funkcemi mikrobioty dětí narozených VD a CS. Výsledky potvrzují, že CS skutečně rozvrací přenos specifických mikrobiálních kmenů z matky na novorozence spojovaných se stimulací a funkční aktivací vyvíjejícího se imunitního systému dítěte.

Lucemburští vědci spolu s kolegy ze Švédska zjistili, že jsou během VD specifické bakterie z mateřského střevního mikrobiomu předány dítěti a stimulují jeho imunitní odpovědi. Toto se však u dětí narozených CS neděje – ať už proto, že bakteriální spouštěče imunitního odpovědí jsou přítomny v mnohem menších množstvích nebo jiné bakterie znemožňují tyto iniciální imunitní reakce. Toto by vysvětlovalo, proč děti porozené CS jsou náchylnější k alergiím, chronickým zánětlivým onemocněním a metabolickým onemocněním. Je pravděpodobné, že imunitní systém těchto dětí se „vydal jinou cestou“. Dá se tedy říci, že CS brání přenosu důležitých bakterií a tím dochází ke změnám stimulace imunitního systému dítěte během prvních dní jeho života.

Vědci upozorňují, že bychom měli do porodů zasahovat co nejméně a volit CS pouze ve skutečně nezbytných a akutních případech, protože tímto obrovsky zasahujeme do přirozených interakcí mezi člověkem a bakteriemi.


REFERENCE

Linda Wampach, Anna Heintz-Buschart, Joëlle V. Fritz, Javier Ramiro-Garcia, Janine Habier, Malte Herold, Shaman Narayanasamy, Anne Kaysen, Angela H. Hogan, Lutz Bindl, Jean Bottu, Rashi Halder, Conny Sjöqvist, Patrick May, Anders F. Andersson, Carine de Beaufort, Paul Wilmes. Birth mode is associated with earliest strain-conferred gut microbiome functions and immunostimulatory potential. Nature Communications, 2018; 9 (1) DOI: 10.1038/s41467-018-07631-x

error: Content is protected !!