Kojenecké plavání (vaničkování), spojené nejlépe s otužováním, dětskou masáží a říkankami, je jednou z možností, jak rozvíjet pozitivní vztah a důvěru mezi maminkou a dítětem. Nejedná se o plavání ve smyslu učení dítěte fakticky plavat – dítě se v lekcích seznamuje a postupně získává kladný přístup k vodnímu prostředí a maminka zase nástroj k relaxaci dítěte zvláště ve večerních hodinách. Cviky ve vodě dítěti pomáhají při potížích se zažíváním, dítě lépe usíná a snižuje se riziko večerního pláče.

Mimo výše zmíněné má kojenecké plavání mnoho dalších přínosů, mezi něž patří rozvoj motoriky, adaptace na vodní prostředí a tím prevence utonutí, pozitivní vliv na kardiovaskulární a dýchací systém či pozitivní vliv na psychiku dítěte. Pravidelným plaváním by se mělo dítě naučit udržovat rovnováhu ve vodě, zvládnout pády do vody a orientovat se pod vodou a vnímat vodní prostředí a pohyby v něm.


Kdy s kojeneckým plaváním začít?

S kojeneckým plaváním se dá začít ve vaně již od zahojení pupečníku a po poradě s ošetřujícím dětským lékařem. Rodiče mohou buď zvolit domácí, nebo klubové prostředí. U nejmenších dětí ovšem doporučuji volit raději domácí prostředí z hlediska hygienického i psychologického (cizí prostředí může na dítě působit stresově).


Co je potřeba?

Kojenecké plavání probíhá v čisté vaně, do které se napouští voda o teplotě, na kterou je dítě zvyklé (měla by být okolo 36-37°C) a postupně se v průběhu kurzu snižuje na teplotu blízkou teplotě v plaveckém bazénu (cca 32°C) – za předpokladu, že budou rodiče dále chtít pokračovat s dítětem v plavání v bazénu, což je samozřejmě žádoucí z hlediska rozvoje plaveckých dovedností dítěte a zdravotních, psychomotorických a socializačních přínosů. Lekce zahrnuje přípravu na suchu, kdy je maminka seznámena se základním úchopy dítěte, bezpečnostními pravidly plavání, základními polohami ve vodě, které budou danou hodinu probírané, a jejich významem. Délka plavání se vždy řídí podle potřeb, aktuálního psychomotorického stavu a momentální nálady dítěte – většinou se pohybuje v rozmezí 3-20 minut. Konec hodiny je pak věnován dětské masáži (případně částečné relaxační masáži maminky) a konzultacím poporodních témat, která maminku zajímají.


Náplň kurzu kojeneckého plavání

Kurzy plavání kojenců se skládají z fixní části plavecké a variabilní části poradenské. Plavecká část zahrnuje seznámení se s vodním prostředním a plaveckými prvky, část poradenská se skládá z volitelných témat týkajících se poporodní problematiky a bude záležet na maminkách, které téma si pro danou hodinu zvolí. Mezi možná témata patří:

  • Poporodní zdravotní problémy: porodní poranění a péče o ně, hemoroidy a anální fisury, retence mléka a záněty, ragády, kvasinková infekce, padání vlasů a hormonální výkyvy
  • Mýty o kojení: nevhodný tvar bradavek, málo/hodně mléka, potravinové doplňky při kojení a jejich vliv na hormonální rovnováhu, přechod léčiv do mléka, separační pomůcky a jejich vliv na kojení
  • Význam kontaktu matka-dítě, přínos masáží a kontaktního rodičovství pro vývoj dítěte
  • Příkrmy a “imunologické okno”
  • Dětské koliky, pláč a spánek
  • Alergie u dětí: kravská bílkovina, sója, atopický ekzém
  • Nošení dětí v šátku: možnost podívat se a sáhnout si na šátky různých příměsí, vyzkoušet si vybraná nosítka (látková versus šátková) a porovnat jejich pohodlnost a nosnost
  • Vývoj zdraví dítěte a vliv vnějších faktorů (kojení, životní styl rodiny, životní prostředí)

Lekce probíhají 1x za týden, dají se hradit jednotlivě nebo se dá zaplatit celý kurz obsahující 6 lekcí. Pro více informací mne neváhejte kontaktovat.error: Content is protected !!