Laktační poradenství patří mezi jednu z mých nabízených služeb. Můžete mne kontaktovat přes kontaktní formulář či přes údaje uvedené zde na stánce a domluvit se se mnou na schůzce. Ráda Vám podám pomocnou ruku a pomohu Vám s Vašimi problémy. Pro lepší pochopení toho, co je to vlastně laktační poradenství, co to obnáší a co od něj očekávat jsem Vám v následujících řádcích shrnula hlavní body povolání laktační poradkyně/poradce.


Kdo je to laktační poradkyně/poradce?

Laktační poradkyně/poradce je člověk, který by měl fungovat především jako psychická podpora maminkám nejen v šestinedělí, ale i v celém kojícím období. Během této doby se žena nachází ve velmi křehkém psychickém stavu díky bouři hormonálních změn, které v ní po porodu probíhají. Aby tyto vnitřní změny spolu se změnami vnějšími (starost o dítě a s tím spojená změna životního stylu) překonala a dostala se opět do vnitřní rovnováhy, potřebuje především oporu svého okolí. V dnešním uspěchaném světě ovšem bývá časté, že se žena po porodu najednou ocitá opuštěna, protože většina jejích blízkých tráví převážnou část dne v práci, a zůstává tak se svými myšlenkami sama. Mohou v ní tak narůstat negativní pocity včetně pochybností o jejích mateřských kompetencích. A to je zárodek potenciálních problémů s kojením, dětskými kolikami, poruchami spánu, záněty či infekcemi.

S těmito problémy může laktační poradkyně/poradce samozřejmě pomoci radou či doporučením, primární cíl by však měl být:

  • uklidnit rozjitřenou psychiku maminky, vyslechnout její problémy a hlavně nesoudit její dosavadní kroky, i kdyby s nimi nesouhlasil
  • vysvětlit pravděpodobné příčiny problému, fyziologii a chování dítěte u kojení v souvislosti s jeho vývojovým stupněm

Na základě zmíněných příčin by mělo být navrhnuto řešení do budoucna, které maminka může a nemusí využít. Rozhodnutí by vždy mělo být necháno na mamince, jakýkoli nátlak či strašení důsledky může negativně zasáhnout do mateřských kompetencí maminky a vést k dalšímu prohloubení jejích pocitů nejistoty.


Kompetence laktační poradkyně/poradce

Laktační poradenství může v České republice dělat v podstatě kdokoli – muž či žena. Spadá pod tzv. volné živnosti, které sdružují činnosti, jejichž vykonávání nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti. Volné živnosti jsou vlastně souborem činností, které nespadají mezi živnosti vázané, koncesované či řemeslné. Stačí tedy pouze splnit všeobecné podmínky, tj. bezúhonnost a svéprávnost, zajít na nejbližší živnostenský úřad, uhradit poplatek a vyplnit registrační formulář. To je vše. Není třeba žádného speciálního studia, certifikátu či osvědčení.

Laktační poradenství tak může nabízet nejen zdravotník/zdravotnice či lékař/ka. Spektrum oborů, které mají vystudovány např. moje kolegyně, je opravdu velice široké od zdravotní sestry, přes zlatnici a archeoložku/muzeoložku, učitelku fyziky/informatiky, krejčovou, psycholožku, neuroložku, veterinářku, etoložku, zubní techničku až po ženy vzdělané ve směru veřejná správa, krajinné inženýrství a regionální rozvoj a cestovní ruch.

Od výše zmíněného se tedy odvíjí i kompetence laktační poradkyně a to, že jejich primární funkce by měla být psychologická. Jakákoli diagnostika a doporučení k zásahům do integrity těla dítěte či nabídka bylin a léků, které mají při nevhodném užívání negativní vliv na hormonální dráhy organismu, nespadá do erudice valné většiny laktačních poradkyní/poradců a měla by být striktně omezena na poradu s lékařem nebo odborníkem v dané problematice.

O tom, jak působíme na lidi, nerozhoduje naše vzdělání – je to něco, co v nás buď je, anebo není. Poporodnímu poradenství se převážně věnují altruisté, nikdo z něj nezbohatne, byť se to tak někomu může zdát. Kolikrát musí poradkyně/poradce za klientkou cestovat nemalou vzdálenost a stráví u ní i několik psychicky velmi náročných hodin. Díky této náročnosti ať už na čas, nebo na psychiku, se tak během jednoho dne dá zvládnout návštěva maximálně u 1-2 klientek, pokud chce poradkyně/poradce poskytnout kvalitní, plně podporující a pozitivní pomoc mamince.


Co vše můžete od laktační poradkyně/poradce očekávat

Laktační poradkyně/poradce má široké povědomí o biologii kojení, funkcích lidského a dětského těla. Dokáže jednoduše vysvětlit proces tvorby mléka, vlivy, které ho ovlivňují, jak podpořit laktaci, jaký vliv má kontakt či jeho absence na vývoj dítěte. Má základní znalosti nejčastějších poporodních zdravotních problémů jako jsou záněty prsu, ucpání mlékovodů, hojení poporodních poranění, ragád či protikvasinková opatření. Některé poradkyně a poradci mohou poskytnout k zapůjčení hojivé pomůcky, např. velmi oblíbené stříbrné kloboučky užívané pro hojení bradavek a při boji s kvasinkou. Znají podpůrné metody při bolestech břicha u miminek a dokáží vysvětlit mamince jak je aplikovat. Mnoho z nich je zároveň poradkyněmi/poradci nošení dětí v šátku, jsou tedy schopni vysvětlit problematiku nošení dětí, mýty s ním spjaté a výhody, které maminka nošením svého dítěte získá. Řada z nich dává zároveň možnost si šátek (či ergonomické nosítko) zapůjčit.


Zajímavé odkazy, které stojí za pozornost

Závěrem bych ráda zmínila několik odkazů z per mých kolegyň, které velmi výstižně a často i velmi poutavě popisují poporodní problematiku spojenou s kojením a péčí o miminko.


Blog Přirozené kojení (Michaela Topinková)

Na blogu laktační poradkyně Míši Topinkové o kojení s využitím vrozených novorozeneckých reflexů je toho napsáno mnohé. Naleznete tam nepřeberné množství informací a postřehů nejen z Míšiny praxe. Mimo jiné také poutavě psané články:


Mateřství s.r.o. (Mirka Valašíková Křížová)

Webové stránky a blog laktační poradkyně Mirky Valašíkové-Křížové Vám přinesou poněkud jiný náhled na mateřství a péči o miminko. Mirka je velkou příznivkyní a průkopnicí bezplenkové komunikační metody u nás, umí velmi dobře psát o kojení jako o vrozeném, nikoli naučeném chování, dočtete se u ní i o setkání očekávání s realitou péče o novorozence a najdete u ní i další rady jak na boj s kvasinkovou infekcí.


V Bavlnce (Mgr. Anna Pohořálková)

Na blogu etnoložky Mgr. Anny Pohořálkové najdete velmi dobře zpracovaný článek vycházející z výzkumů Dr. Suzanne Colson týkajících se instinktivní podstaty kojení a přirozené polohy dítěte na těle matky, při níž se uplatňují vrozené novorozenecké reflexy.error: Content is protected !!