Mezi služby, které nabízím svým klientkám a klientům patří i šátkové poradenství včetně uvedení do tématu nošení dětí, vysvětlení základních pojmů, ukázka šátku i úvazu. Pro bližší informace mne neváhejte kontaktovat.

Šátkové poradenství bývá úzce spjato s poradenstvím laktačním, o kterém píši jinde. Zde bych Vám ráda uvedla několik velmi podnětných článků zabývajících se nošením dětí, vyvracejících řadu mýtů s ním spojených a vysvětlujících mechaniku nošení, působení na pohybový aparát a psychiku nošeného dítěte i nosiče samotného.

„Nošení ve vertikální poloze v pevně dotaženém šátku je v souladu s poznatky biologie lidského chování (humánní etologie), etnopediatrie i psychologie a je přirozenou odpovědí na potřeby matky a dítěte.“

Mgr. Anna Pohořálková

Půjčování šátků/nosítek

Půjčuji vybrané šátky a nosítka, ale pouze osobně v Praze a proti vratné záloze ve výši ceny půjčovaného šátku/nosítka.

Půjčovné na 3 dny 200,-
Půjčovné na 10 dní 350,-
Půjčovné na 3 měsíce 650,-

V případě zájmu o vypůjčení šátku/nosítka či rezervaci výpůjčky na určitý termín mne kontaktujte zde. Složená záloha, snížená o výši půjčovného, Vám bude vrácena při vrácení šátku/nosítka.

Při převzetí šátku/nosítka dostanete návod jak se o něj starat. Před vrácením jej není třeba prát, přiměřené znečištění způsobené doporučeným používáním není problémem, silné nečištění obtížnými a těžko odstranitelnými skvrnami je zpoplatněno smluvním poplatkem 200 Kč. Pokud však bude šátek/nosítko nenávratně poškozeno, zůstává ve Vašem vlastnictví a dostanete doklad o jeho koupi. Toto neplatí pro šátky/nosítka od firmy Oscha, která nespadají do mé osobní kolekce, ale jsou alokovány pouze pro Šátkovnu – v jejich případě si firma Oscha nárokuje rozhodovací právo a bude nutné je kontaktovat a vyčkat na jejich vyjádření v dané věci.

V mé kolekci jsou také ke shlédnutí vzorníky šátků firem Šanami, Loktushe a Oscha.


O nošení dětí v nosících pomůckách (šátky, ergonomická nosítka)

O přínosech nošení dětí v šátku toho bylo napsáno již mnoho. Uvedu zde několik velmi dobře napsaných článků odborníků na problematiku nošení dětí, fyzioterapeutů, odkazů na vědeckou literaturu i na vyjádření České pediatrické společnosti.

V Bavlnce (etnoložka Mgr. Anna Pohořálková)

Mnoho zajímavých informací a odkazů na vědecké studie bylo zpracováno etnoložkou Mgr. Annou Pohořálkovou a je dostupných na jejím blogu s názvem V Bavlnce. „Nosícím“ poradenstvím se zabývá již řadu let, vede obchod s nosítky, pořádá kurzy pro rodiče, školí poradkyně. Níže uvádím několik vybraných článků, které stojí za pozornost:

  • Na tomto odkaze naleznete vysvětlení, proč je pro člověka přirozené a vhodné nosit dítě vertikálně na základě výzkumů a zkušeností odborníku v dané oblasti – biologa a etologa Bernarda Hassensteina, antropoložky Meredith Smallové, humánní etoložky Evelin Kirkilionis, německých ortopedů Johanesa Büschelbergera a Ewalda Fettweise.
  • Ve svých dalších článcích Mgr. Pohořálková popisuje např. proč se děti nošením na těle uklidňují, proč je dotek důležitý pro zdravý vývoj dítěte, co je to vztahová vazba a jakou roli v ní hraje nošení dětí.
  • Dále u ní webu naleznete popsaný psychomotorický vývoj dítěte z pohledu antropologie. Celkem sedmi dílný seriál přibližuje historické poznatky, jak se k vývoji dětí staví jiné kultury ve světě a jak se na to dívá západní kultura.
  • V diskuzích na internetu i v reálném světě se často probírá problematika klokanek, tzv. „visítek“, a jejich negativní vliv na zdraví dítěte. V tomto článku je shrnut jiný pohled na danou problematiku včetně zamyšlení se nad tím, jak vhodně podpořit rodiče k nošení dětí rozumným vysvětlením a nikoli jejich strašením.
  • Pokud Vás zajímají přímo vědecké studie zabývající se problematikou nošení dětí, pak Vám jistě udělá radost překlad článku Dr. Ewalda Fettweise (přední německý odborník na problematiku dětských kyčlí) publikovaný v roce 2010 v německém odborném časopise Orthopädische Praxis. Článek má sloužit ortopedům jako zdroj informací k problematice nošení malých dětí.

Mama ma nosí s láskou (Tatiana Nováková)

Na tomto slovenském webu poradkyně nošení dětí Tatiana Nováková velmi detailně a vyčerpávajícím způsobem popisuje vliv nošení dětí na rozestup břišních svalů (tzv.diastázu) u matky. Její text obsahuje řadu zajímavých odkazů včetně vyjádření lékařky, několika fyzioterapeutek, porodní asistentky i osobního trenéra či lektorky cvičení pro maminky.

Mgr. Martina Víchová

Na svém webu nepíše dětská fyzioterapeutka Mgr. Martina Víchová jen o nošení dětí, ale naleznete tam i mnohé jiné zajímavé články o dětských potřebách a emocích.

FYZIOklinika – centrum rehabilitace a fyzioterapie v Praze

Problematice nošení dětí věnovala ve svém článku pozornost i Mgr. Iva Bílková z FYZIOkliniky v Praze. Zabývá se v něm popisem výhod nošení dětí a tím, jak pomáhá jejich vývoji. Dozvíte se, že lze nosit i děti s různými tělesnými vadami, jsou v něm popsány mnohé mýty spojené s nošením dětí i fakt, že kontakt s neseným dítětem snižuje riziko vzniku poporodní deprese matky.

Další čeští odborníci

Jako poslední odkaz si dovolím uvézt stanovisko České pediatrické společnosti k nošení dětí v šátku (MUDr. Luděk Ryba, prof. MUDr. Jan Janda, CSc.), na jehož tvorbě se rovněž podíleli i zástupci ze Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu (doc. PaeDr. Pavel Kolář, PhD.) a České společnosti pro ortopedii a traumatologii (doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.).

Probíhající studie

V současné době pod vedením Dr. Erin Mannen (University of Arkansas) probíhá rozsáhlá studie hodnotící aktivitu svalů dolních končetin a pohyb v kyčlích u dětí ve věku 2-6 měsíců v různých polohách včetně Pavlíkových třmínků, Frejkovy peřinky, nosítka a nošení na rukou.  „Výchozí hypotézou je, že nošení dítěte čelem k nosící osobě v ergonomickém nosítku vede k podobné svalové aktivitě a pozici v kyčlích jako v ortopedických pomůckách používaných pro léčbu dětí s dysplazií. Vhodné nošení dětí má potenciál nabídnout rodičům dětí s dysplazií únik od nepohodlných ortopedických pomůcek a umožnit jim zažít mnoho benefitů nošení dětí bez ohrožení vývoje dětských kyčlí.“error: Content is protected !!