Testy na těhotenskou cukrovku jsou častým předmětem diskuzí vzhledem k těžko interpretovatelným výsledkům a rozdílným nastavením mezi jednotlivými pracovišti v ČR. Ale co kdyby existovala možnost, kdy by se riziko jejího vzniku dalo určit jednoduchým krevním testem? Vědci NIH/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development ve své studii naznačují, že to možné je.

Těhotenská cukrovka se objevuje pouze v období těhotenství a je důsledkem příliš vysoké hladiny krevního cukru (glukózy). Zvyšuje riziko potíží s vysokým tlakem během těhotenství, riziko příliš velké porodní velikosti dítěte a tím pádem i riziko nutnosti císařského řezu. Dále pak zvyšuje i riziko kardiovaskulárních potíží a vzniku diabetu typu 2 ve vyšším věku. Pokud nejsou ženy v rizikové skupině (např. ženy obézní), jsou na těhotenskou cukrovku testovány v době od 24 do 28 týdne těhotenství.

V dané studii testovali vědci, zda by mohl HbA1c test běžně užívaný k diagnostice diabetu typu 2 identifikovat znaky těhotenského diabetu v prvním trimestru těhotenství. Na základě množství glukózy, která se nahromadila na povrchu červených krvinek, test přibližně odhadne průměrnou hladinu glukózy v předešlých 2-3 měsících. Podle autorů již proběhlo několik studií zkoumajících, zda by zmíněný test mohl pomoci s diagnostikou těhotenské cukrovky, ale studie byly omezeny pouze na ženy, které již byly ve vysoce rizikové skupině. HbA1c test v současnosti není doporučován pro diagnostiku těhotenské cukrovky.

Vědci analyzovali záznamy NICHS Fetal Growth Study – velké pozorovací studie obsahující více než 2000 nízkorizikových těhotných žen z 12 amerických klinik, která probíhala v letech 2009-2013. Porovnávali výsledky HbA1c testu 107 žen, u kterých se později rozvinula těhotenská cukrovka s testy 214 žen, u kterých se cukrovka nerozvinula. Většina žen absolvovala test ve 4 intervalech během těhotenství: raný (8.-13. týden), střední (16.-22. týden a 24.-29. týden) a pozdní (34.-37. týden). Ženy, u nichž se cukrovka rozvinula, měly vysokou hladinu HbA1c (v průměru 5.3%) v porovnání s ženami, u nichž se cukrovka nerozvinula (průměr HbA1c hladiny byl 5.1%). Každé zvýšení hladiny HbA1c o desetinu procenta v časném intervalu zvyšovalo riziko vzniku cukrovky o 22%.

Během středního intervalu klesla u obou skupin hladina HbA1c. Nicméně HbA1c hladina zase vzrostla v posledním trimestru, což odpovídá poklesu senzitivity na inzulin, který se v tomto období často objevuje.

Výsledky naznačují, že by HbA1c test potenciálně mohl pomoci identifikovat rizikové ženy již v rané fázi těhotenství. Cvičení a zdravá strava v kombinaci s podáváním inzulinu by měla pomoci snížit hladinu glukózy v krvi a dostat ji pod kontrolu.

Dle autorů je třeba ještě provést další testování, které je potřeba pro potvrzení toho, zda může měření HbA1c hladiny v časném těhotenství pomoci určit ženy s rizikem vzniku těhotenské cukrovky. Zároveň je třeba zjistit, zda snížení HbA1c změnou životního stylu, ať už v časném těhotenství nebo před těhotenstvím, může snížit riziko vzniku nemoci.


REFERENCE:

Originální článek: Stefanie N. Hinkle, Michael Y. Tsai, Shristi Rawal, Paul S. Albert, Cuilin Zhang. HbA1c Measured in the First Trimester of Pregnancy and the Association with Gestational Diabetes. Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-30833-8.

Shrnutí v AJ: NIH/Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. “Blood test may identify gestational diabetes risk in first trimester, NIH study indicates: Early screening could allow for lifestyle changes before condition develops.” ScienceDaily.

error: Content is protected !!