Preklinické studie na hlodavcích a primátech a epidemiologické studie na lidech naznačují, že aktivace imunitního systému matky mění vývoj systému mozkových obvodů a chování potomka a vystavuje ho riziku vzniku psychiatrických poruch. Tato pozorování byla nyní podpořena i článkem Bradley S. Petersona, ředitele Institute for the Developing Mind (oddělení pediatrie Dětské nemocnice v Los Angels), v časopise Journal of Neuroscience. Spolu s kolegy prokázali, že aktivace imunitního systému těhotné matky může ovlivnit vývoj mozku jejího dítěte.

Existuje mnoho spouštěčů, které mohou imunitní systém zapnout, např. infekce, stres, nemoc nebo alergie. Do studie bylo zahrnuto celkem 36 mladých dívek ve věku 14-19 let ve druhém trimestru těhotenství, které byly vystaveny vysokému riziku psychologického stresu. Autoři studie v jejich krvi sledovali hladiny molekul spojených se zánětlivými procesy a zároveň sledovali srdeční činnost dítěte ve třetím trimestru, která je úzce spjata s vývojem nervového systému. Krátce po porodu byla u dětí udělána funkční magnetická rezonance. Výsledky ukázaly významné změny ve specifických oblastech mozku zodpovědných za filtrování podnětů přicházejících do mozku a rozlišujících jejich důležitost. Narušení těchto významových sítí je spojeno s vývojem psychiatrických onemocnění (např. schizofrenie, autismus). 14 měsíců po porodu byly děti hodnoceny z hlediska motorických schopností, jazykového vývoje a chování. Mezi skupinou dětí matek se zvýšenými hladinami prozánětlivých molekul a skupinou matek s neaktivovaným imunitním systémem byly významné rozdíly.

Závěrem lze říct, že aktivace imunitního systému matky je spojena s krátkodobým i dlouhodobým vlivem na vývoj mozku a chování dítěte. Toto zjištění umožní vědcům identifikovat cesty jak předejít těmto efektům a zajistit, aby se děti vyvíjely nejzdravější možnou cestou od dělohy po pozdní dětství až do dospělosti.


REFERENCE

Originální článek: Marisa N. Spann, Catherine Monk, Dustin Scheinost, Bradley S. Peterson. Maternal immune activation during the third trimester is associated with neonatal functional connectivity of the salience network and fetal to toddler behavior. The Journal of Neuroscience, 2018; 2272-17 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2272-17.2018

error: Content is protected !!